Colleges of Media and Communications

អំពីយើង

សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា បានបង្កើតមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ឡើងដើម្បី ឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់និស្សិតនិងទីផ្សារការងារព្រមទាំង​ និន្នាកានៃវិស័យអប់រំឧត្តមសិក្សា និងផ្តល់នូវកម្មវិធីអប់រំកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាច្រើន។ មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍បានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា តាមប្រកាសលេខ៦៨៩ ចុះនៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ មហាវិទ្យាល័យនេះនឹងបណ្តុះបណ្តាលលើជំនាញពាក់ព័ន្ធផ្នែកព័ត៌មាននិងគមនាគមន៏ ដែលជាជំនាញកំពុងតែពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង។ មហាវិទ្យាល័យមានសម្ភាររូបវ័ន្តនិងសម្បទាទំនើបៗសម្រាប់សាស្រ្តាចារ្យនិងនិស្សិតក្នុងការបង្រៀន សិក្សានិងស្រាវជ្រាវនិងទទួលបានបទពិសោធន៏ជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងគមនាគន៏ជាពិសេស ការបណ្តុះបណ្តាលមានសហប្រត្តបត្តិការជាមួយស្ថានីយទូរទស្សន៏និងវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

 

ទស្សនវិស័យ

 • ផ្តល់នូវឧត្តមភាពខាងសិក្សាធិការទាំងផ្នែកទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធព័ត៌មានទំនើបបរិបទនៃការអប់រំទូលំទូលាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងជំនាញពាក់ព័ន្ធ នៃកម្មវិធីអប់រំកម្រិតបរិញ្ញាបត្រដទៃទៀត។
 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយទទួលបាននូវពុទ្ធិ, ជំនាញនិងបំណិនដែលត្រូវនឹងទីផ្សារការងារនិងតម្រូវការនៃកាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
   

បេសកកម្ម

 • មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគន៏មានគោលបំណងនិងគោលដៅផលិតនិងរៀបចំនិស្សិតឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋសកលលោកប្រកបដោយ ការផលិត ឆ្នៃប្រឌិតនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមរយៈការផ្តល់នូវឧបករណ៏ដែលមានលក្ខណះជាទ្រឹស្តី បុគ្គល វិជ្ជាជីវៈនិងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដើម្បីប្រកបការងារជាអាជីពដ៏មានអត្ថន័យ។ មហាវិទ្យាល័យដើរតួនាទីជា     មជ្ឍមណ្ឌលនៃឧត្តមភាពខាងការបង្រៀនតាមរយៈការ លើកទឹកចិត្តចំពោះការត្រិះរិះពិចារណាប្រកបដោយហេតុផល តក្កភាពព្រមទាំងអាចចេះសម្រមតាមនិងប្រើបច្ចេកវិជ្ជានិងវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ ដើម្បីពង្រឹងការបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមានលក្ខណះមិនទម្រង់ពេកពោលគឺមានលក្ខណះអន្តរកម្មច្រើនក្នុងថ្នាក់រៀន។
   

គោលដៅ

 • ផ្តល់នូវពុទ្ធិនិងជំនាញពិតប្រាកដដល់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដែលអាចមានឳកាសច្រើនក្នុងទីផ្សារកាងារនិងសង្គម។
 • បង្រៀននិស្សិតឲ្យមានគំនិតបើកទូលាយនិងអាចប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបដើម្បីបង្កើតអ្វីថ្មីដែល
  មានប្រយោជន័ដល់សាធារណៈនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល។
 • បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យបានបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់ជាតិនិងអាចប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

 

១. តើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាអ្វី?
វាគឺជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងតាមរយៈព័ត៌មាន ការកម្សាន្ត អប់រំ  ផ្សព្វផ្សាយនូវទិន្នន័យស្រាវជ្រាវ ឬសារផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួន។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ទម្រង់ និងមធ្យោបាយ ដូចជា កាសែត ទស្សនាវដ្តី វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម អីុម៉ែល ទូរស័ព្ទ ទូរសសារ និងអ៊ិនធឺណិត។

២. តើអ្វីជាការទំនាក់ទំនង?
ការទំនាក់ទំនងគឺជាការបញ្ជូនបញ្ជូននិងទទួលព័ត៌មានរវាងមនុស្សពីរនាក់ឬច្រើននាក់។ បុគ្គលដែលផ្ញើសារ ត្រូវបានគេហៅថា អ្នកបញ្ជូនព័ត៌មាន ហើយអ្នកដែលទទួលព័ត៌មាន ត្រូវបានគេហៅថាអ្នកទទួលព័ត៌មាន។ ពត៌មានត្រូវបញ្ចូន រួមមានដូចជា ដំណឹកការពិត គោលគំនិត មតិយោបល់ ជំនឿ ទស្សនៈ ឥរិយាបថ ការណែនាំ និង សូម្បីតែអារម្មណ៍។

3. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំគួរសិក្សា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការទំនាក់ទំនង?
នេះជាមុខវិជ្ជាមួយកំពុងពេញនិយម ទាក់ទងទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់និស្សិត និងសង្គម។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានច្រើនប្រភេទនៅក្នុងសង្គមអភិវឌ្ឍន៏មួយ។ វាផ្តល់ដល់និស្សិតឱ្យចេះ វិភាគ, រិះគន់ ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងផ្តល់លទ្ធភាពដល់ពួកគេយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។ សិស្សដែលសិក្សាមុខជំនាញនេះនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និងរីករាយក្នុងការសរសេរ អត្ថបទវិភាគ និង រិះគន់លម្អិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ ការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធក៏អាចធ្វើឱ្យនិស្សិតរៀនចេះផលិតខ្សែភាពយន្តបែបអប់រំផ្ទាល់ខ្លួន សរសេរព័ត៌មានក្នុងកាសែត និងបង្កើតវេបសសាយប្លុកផ្ទាល់ខ្លួន និងផលិតវីដេអូតន្ត្រីបានថែមទៀតផង។ ពួកគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប និងកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យា ដូចជាកម្មវិធីសរសេរពាក្យ កាត់តវីដេអូ និងសម្លេងជាដើម។ ព្រោះជំនាញនេះកំពុងមានាការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង ហើយមានសិស្សមួយចំនួនមិនបានជ្រើសរើសមុខជំនាញនេះ ក៏ព្រោះមិនបានដឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់ជំនាញមួយនេះ ព្រោះសិស្សមិនត្រឹមតែសិក្សាលើទ្រឹស្តីប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមទាំងការអនុវត្តជាក់ស្តែងថែមទៀតផង។

៤. តើចាំបាច់ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លាំងដែរទេសម្រាប់ការសិក្សាជំនាញនៅ CMC?
វគ្គសិក្សានេះក៏មានបង្រៀនជាជាភាសាខ្មែរផងនិងជាភាសាអង់គ្លេសផង សិស្សនិស្សិតតម្រូវឱ្យចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗ។ សម្រាប់ការសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធ អ្នកសិក្សាត្រូវមានពិន្ទុតម្រូវតាមស្តង់ដាអប្បរមាដែលកំណត់ដោយ សាកលវិទ្យាល័យ ។ សម្រាប់ថ្នាក់ជាភាសាខ្មែរអ្នកសិក្សាត្រូវមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសមូលដ្ឋាន ព្រោះសៀវភៅសិក្សាភាគច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស ប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនបានសម្រួលបកប្រែនៅពេលបង្រៀនគ្រប់វគ្គនិមួយៗ និងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាខ្មែរផងដែរ។

៥. តើខ្ញុំអាចធ្វើការងារណាខ្លះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា?
ការងារដែលទាក់ទងនឹងជំនាញនេះមានដូចជា៖
-អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
-អ្នករៀបចំផែនការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
- អ្នកឯកទេសពហុផ្សព្វផ្សាយ
-អ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីសិក្សា, ផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍,ខ្សែភាពយន្ត និង វីដេអូ
-មន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
-អ្នកផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ / ភាពយន្ត / វីដេអូ
-នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ
-នាយកទីផ្សារអនឡាញ
-ផលិតករជំនាញឌីជីថល
-ផលិតករពត៌មាន
-អ្នកឯកទេសផ្នែកទំនាក់ទំនង
-អ្នកសារព័ត៌មាន
-ផលិតករទូរទស្សន៍ ឬ វិទ្យុ
-និពន្ធនាយកព្រឹត្តប័ត្រព័ត៌មាន
-អ្នកនិពន្ធសំណេរអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយ
-ជំនួយការនិពន្ធនាយក
-អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍
-មន្ត្រីព័ត៌មាន
-អ្នកសារព័ត៌មានទស្សនាវដ្តី
-អ្នកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ
-អ្នកយកព័ត៌មានទូទៅ ឬ អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន
-អ្នកថតរូបអាជីពសម្រាប់ព័ត៌មាន
-អ្នកសរសេរអត្ថបទទូទៅ

៦. តើខ្ញុំអាចធ្វើកម្មសិក្សានៅទីណាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា?
សិស្សអាចទទួលបានបទពិសោធន៏តាមរយៈការចុះកម្មសិក្សាផ្ទាល់ និងបម្រើការងារក្រៅម៉ោងបានដ៏ពិសេសនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាសីុអាគ្នេយ៍ SEATV និងវិទ្យុផ្ទាល់ ដែលអាចផ្តល់ជូនដល់សិស្សទាំងមុនបញ្ចប់ការសិក្សា។ ក្រៅពីនេះយើងក៏មានបណ្តាញជាច្រើនដើម្បីបញ្ជូនសិស្សទៅធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយ បណ្តាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផ្សេងៗ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដៃគូ និងក្រុមហ៊ុននានា។

៧. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការងារទំនេរដែលមានសក្តានុពលនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំឬទេ?
ពិតណាស់ សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងសិក្សានៅឆ្នាំចុងក្រោយ គឺមានសិទ្ធិដាក់ពាក្សសុំបម្រើការងារជាអ្នកហាត់ការទៅតាមជំនាញដែលខ្លួនមាននៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបាន។ ក្រោយពេលការងារហាត់ការ និងទទួលបានការវាយតម្លៃពីសមត្ថភាព អ្នកអាចត្រូវបានជ្រើសរើសឱឱ្យបម្រើការងារណាមួយទៅតាមជំនាញ សមត្ថភាព គុណសម្បត្តិ និងតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ។

Get in touch

Phone: (855-23) 993 274, 993 276, (855-60) 333 346

URL: http://uc.edu.kh

Email: cmc@uc.edu.kh

Find Us on Facebook